K-P:n Kennelpiirin ajokoirajaoston kurssit 2018

Palkintotuomarikurssi AJOK / BEAJ

20.8.2018-28.2.2019 KANNUS Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry. Kurssin johtaja Terho Hotakainen p. 040 9626019. Jos olet kiinnostunut palkintotuomarikortin hankkimisesta, niin soita Terholle. Kurssi pidetään aina tarvittaessa ja paikka sovitaan tapauskohtaisesti. Kurssimaksu 10€ sisältää sääntökirjan ja maastokortit harjoitteluun.

Palkintotuomarikurssi / KEAJ.

20.8.2018-28.2.2019 KANNUS Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry. Kurssin johtaja Seppo Korpela p. 0400 999315. Jos olet kiinnostunut palkintotuomarikortin hankkimisesta, niin soita Sepolle. Kurssi pidetään aina tarvittaessa ja paikka sovitaan tapauskohtaisesti. Kurssimaksu 10€ sisältää sääntökirjan ja maastokortit harjoitteluun.

Ylituomareiden AJOK / BEAJ / KEAJ jatkokoulutus

5.8.2018 KANNUS Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry. Kurssin johtaja Seppo Korpela. Tilaisuus alkaa klo 13 Koskenmaassa. Yhdistys tarjoaa kahvit !

Palkintotuomareiden AJOK / BEAJ / KEAJ jatkokoulutus

5.8.2018 KANNUS Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry. Kurssin johtaja Terho Hotakainen. Tilaisuus alkaa klo 15 Koskenmaassa. Yhdistys tarjoaa kahvit !

 

AJO- JA KETUNAJOKOKEEN KOEKAUDEN KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRIN ALUEELLA
Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry
Osallistumismaksu 20€ Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistyksen tilille FI20 8000 1179 0920 52. Viesti : AJOK, koiran nimi ja koepäivä (tai KEAJ, koiran nimi ja koepäivä).
Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

  • Koe kestää koko koekauden 20.8.2017–28.2.2018. Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Keski-Pohjanmaan kennelpiirin nimeämälle ylituomarille viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä (kts. lista ylituomareista alla).

  • Ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden sekä määrää irtilaskuajan. Tarvittaessa ylituomari ohjeistaa palkintotuomariryhmän.

  • Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta. (korkeintaan noin 100 km maanteitse)

  • Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta.

  • Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin VIIMEISTÄÄN viikon kuluessa suorituksesta. Purkutilaisuudessa on koiranomistajan esitettävä myös koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset.

  • Koe on aloitettava Keski-Pohjanmaan kennelpiirin alueella

  • Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään sekä koirakohtainen pöytäkirja, että koepöytäkirja.Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen.

  • Vastaanottava ylituomari toimittaa purkamansa koetulokset pöytäkirjantarkastajalle.
    Koetuloksia julkaistaan Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistyksen nettisivuilla.

Ylituomarina voivat toimia kaikki ylituomarit joilla on voimassaa oleva arvosteluoikeus :

Ajokoe

Hotakainen Terho 040 9626019, Hämäläinen Hannu 040 5033640, Korpela Seppo 0400 999315, Kumpumäki Arvo 050 5413152, Läspä Raija 050 5294695, Maunula Heikki 040 5583360, Mielonen Keijo 040 5635946, Pakkala Raimo 040 6891232, Partanen Eero 0400 364441, Peltokangas Timo 040 5292957, Tuikka Sauli 0400 764294….

Ketunajokoe

Hotakainen Terho 040 9626019, Korpela Seppo 0400 999315, Malila Reijo 040 5232943, Ojala Seppo 0400 291389, Saartoala Tapani 040 5839430, Ylesmäki Jarkko 050 4367478….

 

 

K-P:n Kennelpiirin ja Kennelliiton myontämiä kokeita 2018

AJOK koekauden kestävä koe 20.8.2018–28.02.2019 

(Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin alue) Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys. Ilm. viim. koepäivää edeltävänä päivänä koetapahtuman ylituomarille. Osm. 20€ tili FI20 8000 1179 0920 52. Viesti AJOK, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

Ylituomareita: Hotakainen Terho 040 9626019, Hämäläinen Hannu 040 5033640, Korpela Seppo 0400 999315, Kumpumäki Arvo 050 5413152, Läspä Raija 050 5294695, Maunula Heikki 040 5583360, Mielonen Keijo 040 5635946, Pakkala Raimo 040 6891232, Partanen Eero 0400 364441, Peltokangas Timo 040 5292957, Tuikka Sauli 0400 764294

KEAJ koekauden kestävä koe 20.8.2018–28.02.2019 

(Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin alue) Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys. Ilm. viim. koepäivää edeltävänä päivänä koetapahtuman ylituomarille . Osm. 20€ tili FI20 8000 1179 0920 52. Viesti KEAJ, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

Ylituomareita: Hotakainen Terho 040 9626019, Korpela Seppo 0400 999315, Malila Reijo 040 5232943, Ojala Seppo 0400 291389, Saartoala Tapani 040 5839430, Ylesmäki Jarkko 050 4367478

Ilveksenajokoe (IAJOK) 1.12.2018-28.2.2019 KANNUS

(Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin alue) Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys. Ilm. ennen arvostelun aloittamista koetapahtuman ylituomarille . Koealueella pitää olla voimassa oleva ilveksen pyyntilupa. Osm. 20€ tili FI20 8000 1179 0920 52. Viesti IAJOK, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

Ylituomareita: Hotakainen Terho 040 9626019, Korpela Seppo 0400 999315, Malila Reijo 040 5232943, Ojala Seppo 0400 291389, Saartoala Tapani 040 5839430, Ylesmäki Jarkko 050 4367478

 

Ajokoe

20.8.2018-28.2.2019, , kokokauden koe, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ilm. . Osm. 20,00€ FI20 8000 1179 0920 52. Lisät. Ilm. viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä kokeen ylituomarille. Maksuviestiin koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti esitetään ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

22.9.2018 Toholampi, Toholampi Myllykoskentie 275 Toholampi, , AJOK, järj. Toholammin kennelkerho r.y., ylit. Hotakainen Terho, ilm. 1.-17.9. Virkkala Kimmo, p. 044 590 8105, kimmo.virkkala@toholampi.fi. Osm. 30,00€. Lisät.RIISTAKAMERA-AJOT , b-BARK CUP osakilpailu. *)B-Bark Cup kilpailun säännöt alempana

29.9.2018 Nivala, , AJOK, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Hynönen Petri, ilm. viim. 23.9. Päivärinne Mirja, p. 044 2809821, mirja.paivarinne@kotinet.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Max 10 koiraa.. Lisät. Maksu koepaikalla. Os.maksu sisältää ruokailun.

29.9.2018 Kaustinen, Jahtila, Timmerpakantie 17, , AJOK, järj. Kaustisen metsästysseura r.y., ylit. Peltokangas Timo, ilm. 1.-24.9. Haukilahti Tiina, p.0408398716, tiina.haukilahti@gmail.com. Osm. 50,00€. Lisät. Voittajalle B-bark panta, rajoitus, yli 7 koiraa.

30.9.2018 Ylivieska, , AJOK, järj. Ylivieskan kennelseura ry, ylit. Hynönen Petri, ilm. 1.-25.9. Pajander Toni, p.0503585866, toni.pajander@caverion.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajoittavana tekijänä maastot, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät. B-BARK osakilpailu Ylivieskan Kennelseuran paljaanmaan mestaruuskoe. *)B-Bark Cup kilpailun säännöt alempana

6.10.2018 Haapajärvi, Siiponkosken Kylä- ja Jokikeskus, , AJOK, järj. Haapajärven kennelseura r.y., ylit. Hynönen Petri, ilm. 20.8.-30.9. Hynönen Petri, p. 045-3188494, petri.hynonen@jedu.fi. Osm. 40,00€. Kalajokilaakson aluevalinta PM-kokeeseen.

7.10.2018 Kalajoki, Pohjanpään ms maja, , AJOK, järj. Pohjanpään metsästysseura r.y., ylit. Partanen Eero, ilm. viim. 1.10. Koskinen Aimo, p. 040-523 4163. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. Lesti- ja Perhojokilaakson aluevalinta pm-kokeeseen.

12.10.2018 Pyhäjärvi, , AJOK, järj. Pyhäjärven kennelkerho r.y., ylit. Holopainen Eino, ilm. viim. 6.10. Ryynänen Heikki,p. 040-725 7714. Osm. 40,00€. Lisät. Kerhonmestaruuskoe. Etusijalla järjestävän yhdistyksen jäsenet.

19.10.2018 Kannus, Koskenmaa, , AJOK, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Hietala Tapani, ilm. viim. 14.10. Koskinen Aimo, p. 040-523 4163. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus -piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. PM-koe, koe on myös valintakoe Pohjanlohkoon Suomenajokoirilla.

27.10.2018 Kannus, Koskenmaa, , AJOK, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Bondegård Kim, ilm. viim. 21.10. Koskinen Aimo, p. 040-523 4163, aimo.koskinen@luukku.com. Osm. 110,00€ FI20 8000 1179 0920 52. Raj.osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat.

28.10.2018 Kannus, Koskenmaa, , AJOK, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Bondegård Kim, ilm. viim. 21.10. Koskinen Aimo, p. 040-523 4163, aimo.koskinen@luukku.com. Osm. 110,00€ FI20 8000 1179 0920 52. Raj.osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat: Valintakokeiden perusteella valitut koirat.

2.11.2018 Ylivieska, , AJOK, järj. Ylivieskan kennelseura ry, ylit. Hietala Tapani, ilm. 8.-28.10. Pajander Toni, p. 0503585866, toni.pajander@caverion.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajoittavana tekijänä maastot.

18.11.2018 Kannus, Koskenmaa, , AJOK, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Alhosaari Pentti, ilm. viim. 12.11. Koskinen Aimo, p. 040-523 4163. Osm. 20,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät. Yhdistyksen mestaruuskoe. Koe on myös osakilpailuna B-Bark CUP:ssa. *)B-Bark Cup kilpailun säännöt alempana

24.11.2018 Nivala, , AJOK, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Riuttanen Reijo, ilm. viim. 18.11. Päivärinne Mirja, p. 044 280 9821, mirja.paivarinne@kotinet.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Max 10 koiraa., Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät. Kaupunginmestaruuskoe, seuran jäsenet etusijalla. Maksu

koepaikalla. Os.maksu sisältää ruokailun.

1.12.2018 Haapajärvi, Siiponkosken Kylä- ja Jokikeskus, , AJOK, järj. Haapajärven kennelseura r.y., ylit. Holopainen Eino, ilm. 20.8.-25.11. Nurminen Kirsi, p. 045-6339733. Osm. 45,00€. *)B-Bark Cup kilpailun säännöt alempana

15.12.2018 Ylivieska, , AJOK, järj. Ylivieskan kennelseura ry, ylit. Riuttanen Reijo, ilm. 19.11.-10.12. Pajander Toni, p.0503585866, toni.pajander@caverion.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajoittavana tekijänä maastot.. Lisät. Ylivieskan Kennelseuran Lumi mestaruuskoe.

29.12.2018 Sievi, Hirvelä Ruuttilantie 146, Sievi, , AJOK, järj. Jyringin metsästysseura ry, ylit. Keinänen Raimo, ilm. 1.-24.12. Seppälä Teemu, p. 0442913999. Osm. 50,00€ FI86 4754 1020 0732 09. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot rajoittavat koiramäärää. Lisät. b-bark CUP finaali. *)B-Bark Cup kilpailun säännöt alempana

19.1.2019 Nivala, , AJOK, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Mielonen Keijo, ilm. viim. 13.1. Päivärinne Mirja, p. 044 2809821, mirja.paivarinne@kotinet.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Max 10 koiraa.. Lisät. Maksu koepaikalla. Os.maksu sisältää ruokailun.

10.2.2019 Kokkola, Kälviä, , AJOK, järj. Kennelseura eräkilpa ry, ylit. Partanen Eero, ilm. viim. 4.2. Maunula Heikki, p. 0405583360, heikki.maunula@gmail.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto. Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

16.2.2019 Nivala, , AJOK, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Alhosaari Pentti, ilm. viim. 10.2. Päivärinne Mirja, p. 044 2809821, mirja.paivarinne@kotinet.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Max 10 koiraa.. Lisät. Maksu koepaikalla. Os.maksu sisältää ruokailun.

23.2.2019 Pyhäjärvi, , AJOK, järj. Pyhäjärven kennelkerho r.y., ylit. Alhosaari Pentti, ilm. viim. 17.2. Ryynänen Heikki, p. 040-725 7714. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot rajoittavat koiramäärää.

*)B-Bark Cup kilpailun säännöt
Cup sisältää neljä osakilpailua 22.9 Toholampi, 30.9 Ylivieska, 18.11 Kannus ja 1.12 Haapajärvi.
Finaali järjestetään 29.12 Sievissä. Cup:n voittaja selviää kahden osakilpailun ja finaalin yhteis- pistemäärästä, osakilpailuista vähintään yksi tulee olla sulalla kelillä saavutettu. Cup voittaja, sekä finaalin voittaja palkitaan mm. B-Bark tutkalla, lisäksi muita palkintoja.

Beaglein ajokoe

20.8.2018-28.2.2019, , Kokokauden koe, järj. Keski-Pohjanmaan beaglekerho ry, ilm. . Osm. 20,00€ FI30 4912 20200061 07. Lisät. Tiedustelut , Hannu Hämäläinen puh. 0405033640.

12.10.2018 Kannus, , BEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan beaglekerho ry, ylit. Hämäläinen Hannu, ilm. 1.9.-7.10. Hämäläinen Hannu, p. 0405033640, kaapolan@gmail.com. Osm. 40,00€ FI30 4912 2020 0061 07. 15.12.2018 Kokkola, , BEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan beaglekerho ry, ylit. Partanen Eero, ilm. 1.-10.12. Hämäläinen Hannu, p. 040 503 3640, harski.hamalainen@netikka.fi. Osm. 40,00€ FI30 4912 2020 0061 07.

Ketunajokoe

20.8.2018-28.2.2019, , Kokokauden koe, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ilm. . Osm. 20,00€ FI20 8000 1179 0920 52. Lisät. Ilm. viim. koepäivää edeltävänä päivänä koetapahtuman ylituomarille . Osm. Viesti KEAJ, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

22.9.2018 Halsua, Käpyhovi, , KEAJ, järj. Halsuan metsästysseura r.y., ylit. Asuintupa Sami, ilm. 10.-16.9. Korpela Seppo, p. 0400999315, seppo.korpela@luukku.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 10 koiraa, maastot.

23.9.2018 Perho, , KEAJ, järj. Perhon metsästysseura ry, ylit. Ylesmäki Jarkko, ilm. 11.-18.9. Anttila Tero, p. 040 1728600. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.

29.9.2018 Toholampi, Toholampi Myllykoskentie 275 Toholampi, , KEAJ, järj. Toholammin kennelkerho r.y., ylit. Ylesmäki Jarkko, ilm. 1.-24.9. Virkkala Kimmo, p. 044 590 8105, kimmo.virkkala@toholampi.fi. Osm. 30,00€.

6.10.2018 Halsua, Käpyhovi, , KEAJ, järj. Halsuan metsästysseura r.y., ylit. Mattila Jussi, ilm. 24.-30.9. Korpela Seppo, p. 0400999315, seppo.korpela@luukku.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 10 koiraa, maastot.

17.11.2018 Kannus, Koskenmaa, , KEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Saarenmäki Simo, ilm. viim.12.11. Ylesmäki Jarkko, p. 050 436 7478. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus -piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. PM-koe, valintakoe suomenajokoirilla pohjanlohkoon ja Ajokoirayhdistyksen mestaruuskoe.

8.12.2018 Toholampi, Hirvikosken Maaseutuhotelli, , KEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Vanhatalo Jouni, ilm. 18.11.-2.12. Koskinen Aimo, p. 040 5234163, aimo.koskinen@luukku.com. Osm. 110,00€ FI20 8000 1179 0920 52. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Karsintakokeiden perusteella valitut koirat. SM-kilpailu.

9.12.2018 Toholampi, Hirvikosken Maaseutuhotelli, , KEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Vanhatalo Jouni, ilm. 18.11.-2.12. Koskinen Aimo, p. 040 5234163, aimo.koskinen@luukku.com. Osm. 110,00€ FI20 8000 1179 0920 52. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Karsintakokeiden perusteella valitut koirat. SM-kilpailu.

15.12.2018 Nivala, , KEAJ, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Kumpumäki Arvo, ilm. viim. 9.12. Malila Reijo, p.0405232943. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Kaupunginmestaruuskoe, seuran jäsenet etusijalla. Maksu koepaikalla. Os.maksu sisältää ruokailun.

6.1.2019 Kaustinen, Jahtila, Timmerpakantie 17, , KEAJ, järj. Kaustisen metsästysseura r.y., ylit. Korpela Seppo, ilm. 1.-31.12. Mansikkamäki Janne, p. 040 512 4087, janne.mansikkamaki1@gmail.com. Osm. 50,00€. Lisät. Voittajalle B-bark panta+1v. lisenssi.

26.1.2019 Ylivieska, , KEAJ, järj. Ylivieskan kennelseura ry, ylit. Malila Reijo, ilm. 1.-21.1. Pajander Toni, p.0503585866, toni.pajander@caverion.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajoittavana tekijänä maastot.. Lisät. Ylivieskan Kennelseuran KEAJ-Mestaruuskoe.

9.2.2019 Nivala, , KEAJ, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Ojala Seppo, ilm. viim. 3.2. Malila Reijo, p. 0405232943. Osm.30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Maksu koepaikalla. Os.maksu sisältää ruokailun.

24.2.2019 Kokkola, Kälviä, , KEAJ, järj. Kennelseura eräkilpa ry, ylit. Saarenmäki Simo, ilm. viim. 19.2. Ylesmäki

Jarkko, Vessintie 66, 67410 Kokkola, p. 050 436 7478. Osm. 30,00€.