K-P:n Kennelpiirin ajokoirajaoston kurssit 2017

Palkintotuomarikurssi AJOK / BEAJ

20.8.2016-28.2.2017 KANNUS Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry. Kurssin johtaja Terho Hotakainen p. 040 9626019. Jos olet kiinnostunut palkintotuomarikortin hankkimisesta, niin soita Terholle. Kurssi pidetään aina tarvittaessa ja paikka sovitaan tapauskohtaisesti. Kurssimaksu 10€ sisältää sääntökirjan ja maastokortit harjoitteluun.

Palkintotuomarikurssi / KEAJ.

20.8.2017-28.2.2018 KANNUS Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry. Kurssin johtaja Seppo Korpela p. 0400 999315. Jos olet kiinnostunut palkintotuomarikortin hankkimisesta, niin soita Sepolle. Kurssi pidetään aina tarvittaessa ja paikka sovitaan tapauskohtaisesti. Kurssimaksu 10€ sisältää sääntökirjan ja maastokortit harjoitteluun.

Ylituomareiden AJOK / BEAJ / KEAJ jatkokoulutus

6.8.2017 KANNUS Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry. Kurssin johtaja Seppo Korpela. Tilaisuus alkaa klo 12 Koskenmaassa. Yhdistys tarjoaa kahvit !

Palkintotuomareiden AJOK / BEAJ / KEAJ jatkokoulutus

6.8.2017 KANNUS Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry. Kurssin johtaja Terho Hotakainen. Tilaisuus alkaa klo 14 Koskenmaassa. Yhdistys tarjoaa kahvit !

 

AJO- JA KETUNAJOKOKEEN KOEKAUDEN KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRIN ALUEELLA
Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys ry
Osallistumismaksu 20€ Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistyksen tilille FI20 8000 1179 0920 52. Viesti : AJOK, koiran nimi ja koepäivä (tai KEAJ, koiran nimi ja koepäivä).
Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

  • Koe kestää koko koekauden 20.8.2017–28.2.2018. Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle Keski-Pohjanmaan kennelpiirin nimeämälle ylituomarille viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä (kts. lista ylituomareista alla).

  • Ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden sekä määrää irtilaskuajan. Tarvittaessa ylituomari ohjeistaa palkintotuomariryhmän.

  • Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta. (korkeintaan noin 100 km maanteitse)

  • Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta.

  • Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin VIIMEISTÄÄN viikon kuluessa suorituksesta. Purkutilaisuudessa on koiranomistajan esitettävä myös koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset.

  • Koe on aloitettava Keski-Pohjanmaan kennelpiirin alueella

  • Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään sekä koirakohtainen pöytäkirja, että koepöytäkirja.Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen.

  • Vastaanottava ylituomari toimittaa purkamansa koetulokset pöytäkirjantarkastajalle.
    Koetuloksia julkaistaan Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistyksen nettisivuilla.

Ylituomarina voivat toimia kaikki ylituomarit joilla on voimassaa oleva arvosteluoikeus :

Ajokoe

Hotakainen Terho 040 9626019, Hämäläinen Hannu 040 5033640, Korpela Seppo 0400 999315, Kumpumäki Arvo 050 5413152, Läspä Raija 050 5294695, Maunula Heikki 040 5583360, Mielonen Keijo 040 5635946, Pakkala Raimo 040 6891232, Partanen Eero 0400 364441, Peltokangas Timo 040 5292957, Tuikka Sauli 0400 764294….

Ketunajokoe

Hotakainen Terho 040 9626019, Korpela Seppo 0400 999315, Malila Reijo 040 5232943, Ojala Seppo 0400 291389, Saartoala Tapani 040 5839430, Ylesmäki Jarkko 050 4367478….

 

 

K-P:n Kennelpiirin myöntämiä kokeita

AJOK koekauden kestävä koe 20.8.2017–28.02.2018 KANNUS

(Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin alue) Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys. Ilm. viim. koepäivää edeltävänä päivänä koetapahtuman ylituomarille. Osm. 20€ tili FI20 8000 1179 0920 52. Viesti AJOK, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

Ylituomareita: Hotakainen Terho 040 9626019, Hämäläinen Hannu 040 5033640, Korpela Seppo 0400 999315, Kumpumäki Arvo 050 5413152, Läspä Raija 050 5294695, Maunula Heikki 040 5583360, Mielonen Keijo 040 5635946, Pakkala Raimo 040 6891232, Partanen Eero 0400 364441, Peltokangas Timo 040 5292957, Tuikka Sauli 0400 764294

KEAJ koekauden kestävä koe 20.8.2017–28.02.2018 KANNUS

(Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin alue) Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys. Ilm. viim. koepäivää edeltävänä päivänä koetapahtuman ylituomarille . Osm. 20€ tili FI20 8000 1179 0920 52. Viesti KEAJ, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

Ylituomareita: Hotakainen Terho 040 9626019, Korpela Seppo 0400 999315, Malila Reijo 040 5232943, Ojala Seppo 0400 291389, Saartoala Tapani 040 5839430, Ylesmäki Jarkko 050 4367478

Ilveksenajokoe (IAJOK) 1.12.2017-28.2.2018 KANNUS

(Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin alue) Järj. Keski-Pohjanmaan Ajokoirayhdistys. Ilm. ennen arvostelun aloittamista koetapahtuman ylituomarille . Koealueella pitää olla voimassa oleva ilveksen pyyntilupa. Osm. 20€ tili FI20 8000 1179 0920 52. Viesti IAJOK, koiran nimi ja koepäivä. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

Ylituomareita: Hotakainen Terho 040 9626019, Korpela Seppo 0400 999315, Malila Reijo 040 5232943, Ojala Seppo 0400 291389, Saartoala Tapani 040 5839430, Ylesmäki Jarkko 050 4367478

 

Ajokokeet

23.9.2017 Sievi, Hirvelä Ruuttilantie 146 Sievi, , AJOK, järj. Jyringin metsästysseura ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm.
viim. 17.9. Seppälä Teemu, p. 044 291399. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: maksimi 30
koiraa. maastot rajoittaa.
29.9.2017 Ylivieska, , AJOK, järj. Ylivieskan kennelseura ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 24.9. Pajander Toni, p.
050 3585866, toni.pajander@caverion.com. Osm. 30,00€. Lisät. Kennelseuran paljaan maan mestaruuskoe.
30.9.2017 Nivala, , AJOK, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Rytky Kalevi, ilm. viim. 23.9. Päivärinne Mirja, p. 044 280
9821, mirja.paivarinne@kotinet.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajoituksena maastot.
Max 10 koiraa. Lisät. Maksu koepaikalla. Osallistumismaksu sisältää ruokailun.
7.10.2017 Ylivieska, , AJOK, järj. Ylivieskan kennelseura ry, ylit. Korpela Seppo, ilm. viim. 2.10. Pajander Toni, p. 050
3585866, toni.pajander@caverion.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus –
piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. Aluevalinta PM-kokeeseen.
8.10.2017 Kaustinen, Jahtila, , AJOK, järj. Kaustisen metsästysseura r.y., ylit. Hietala Tapani, ilm. viim. 3.10.
Hotakainen Toni, p. 040 9614330. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus –
piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. Aluevalinta PM-kokeeseen.
13.10.2017 Toholampi, Ampumamaja, , AJOK, järj. Toholammin kennelkerho r.y., ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim.
8.10. Virkkala Kimmo, p. 044 590 8105. Osm. 30,00€. Lisät. Riistakamera-ajot.
13.10.2017 Pyhäjärvi, , AJOK, järj. Pyhäjärven kennelkerho r.y., ylit. Mielonen Keijo, ilm. viim. 8.10. Ryynänen Heikki,
p. 040-725 7714. Osm. 40,00€. Lisät. Kerhonmestaruuskoe. Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.
20.10.2017 Kannus, Koskenmaa, , AJOK, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Hämäläinen Hannu, ilm. 7.
-15.10. Hyvärinen Anne, p. 0469513878. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus –
piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. PM-koe ja valintakoe lohkoon suomenajokoirilla.
18.11.2017 Kannus, Koskenmaa, , AJOK, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Pakkala Raimo, ilm. viim.
13.11. Lappi Tomi, p. 050 3593308. Osm. 15,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät.
Ajokoirayhdistyksen mestaruuskoe.

25.11.2017 Nivala, , AJOK, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Mielonen Keijo, ilm. viim. 18.11. Päivärinne Mirja, p. 044 280
9821, mirja.paivarinne@kotinet.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajoituksena maastot.
Max 10 koiraa, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät. Kaupunginmestaruuskoe. Seuran jäsenet etusijalla.
Maksu koepaikalla. Osallistumismaksu sisältää ruokailun.
26.11.2017 Kokkola, Kälviä, , AJOK, järj. Kennelseura eräkilpa ry, ylit. Partanen Eero, ilm. viim. 21.11. Maunula Heikki,
p. 0405583360. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.
2.12.2017 Haapajärvi, Siiponkosken Kylä- ja Jokikeskus, , AJOK, järj. Haapajärven kennelseura r.y., ylit. Holopainen
Eino, ilm. 25.2.-26.11. Mielonen Keijo, p. 040-563 5946, keijo.mielonen@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus.

3.12.2017 Kannus, Koskenmaa, , AJOK, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Tuikka Sauli, ilm. viim.
28.11. Koskinen Aimo, p. 040 5234163. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla
koirilla etusija: Etelä-Pohjanmaa/Keski-Pohjanmaa ottelu. Lisät. E-P ottelu. Siirretty koe !
6.12.2017 Ylivieska, , AJOK, järj. Ylivieskan kennelseura ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 1.12. Pajander Toni, p.
050 3585866, toni.pajander@caverion.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät.
Kennelseuran lumimestaruuskoe.
6.12.2017 Kaustinen, Jahtila, , AJOK, järj. Kaustisen metsästysseura r.y., ylit. Peltokangas Timo, ilm. viim. 1.12.
Haukilahti Tiina, p. 040 8398716, tiina.haukilahti@gmail.com. Osm. 50,00€. Lisät. Voittajalle B-Bark panta jos
osallistujia>7.
10.2.2018 Nivala, , AJOK, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Alhosaari Pentti, ilm. viim. 3.2. Päivärinne Mirja, p. 044 280
9821, mirja.paivarinne@kotinet.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajoituksena maastot.
Max 10 koiraa. Lisät. Maksu koepaikalla. Osallistumismaksu sisältää ruokailun.
17.2.2018 Kokkola, Kälviä, , AJOK, järj. Kennelseura eräkilpa ry, ylit. Tuikka Sauli, ilm. viim. 12.2. Maunula Heikki, p.
0405583360. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.
24.2.2018 Pyhäjärvi, , AJOK, järj. Pyhäjärven kennelkerho r.y., ylit. Hautakangas Keijo, ilm. viim. 18.2. Ryynänen
Heikki, p. 040-725 7714. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot rajoittavat koiramäärää.

Beaglein ajokoe

20.8.2017-28.2.2018 Kokkola, , BEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan beaglekerho ry, ylit. Partanen Eero, ilm. 19.-20.8.
Hämäläinen Hannu, p. 040 503 3640, harski.hamalainen@netikka.fi. Osm. 20,00€ FI30 4912 2020 0061 07.
30.9.2017 Kalajoki, Himanka, , BEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan beaglekerho ry, ylit. Partanen Eero, ilm. 10.-24.9.
Hämäläinen Hannu, Piispantie 13, 67400 Kokkola, p. 040 503 3640, harski.hamalainen@netikka.fi. Osm. 40,00€ FI30
4912 2020 0061 07. PM-koe

28.10.2017 Kannus, Koskenmaa  BEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan beaglekerho ry, ylit. Fellman Kjell, ilm. 7-22.10. Hämäläinen
Hannu, p. 040 503 3640, harski.hamalainen@netikka.fi. Osm. 100,00€ FI30 4912 2020 0061 07. Pohjanlohko
2.12.2017 Kannus, , BEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan beaglekerho ry, ylit. Partanen Eero, ilm. 20.-27.11. Hämäläinen
Hannu, p. 040 503 3640, harski.hamalainen@netikka.fi. Osm. 60,00€ FI30 4912 2020 0061 07. Lisät. Yhdistyksen
Mestaruuskoe/Kerho-ottelu K-P&K-S beaglekerhojen välillä.

Ketunajokoe

23.9.2017 Halsua, , KEAJ, järj. Halsuan metsästysseura r.y., ylit. Asuintupa Sami, ilm. viim. 18.9. Korpela Seppo, p.
0400999315. Osm. 20,00€.
7.10.2017 Kokkola, Kälviä, , KEAJ, järj. Kennelseura eräkilpa ry, ylit. Sundfors Roland, ilm. viim. 2.10. Ylesmäki
Jarkko, p. 050 436 7478. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.
11.11.2017 Haapajärvi, Siiponkosken Kylä- ja Jokikeskus, , KEAJ, järj. Haapajärven kennelseura r.y., ylit. Saartoala
Tapani, ilm. 24.2.-5.11. Saartoala Tapani, p. 040 583 9430, saatap63@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Koemaastot.
19.11.2017 Kannus, Koskenmaa, , KEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Ojala Seppo, ilm. viim.
13.11. Koskinen Aimo, p. 040 5234163. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus –
piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua. Lisät. PM-koe ja valintakoe lohkoon suomenajokoirilla.
6.12.2017 Nivala, , KEAJ, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Malila Reijo, ilm. viim. 29.11. Malila Reijo, p. 0405232943.
Osm. 30,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät.
Kaupunginmestaruuskoe. Seuran jäsenet etusijalla. Maksu koepaikalla. Osallistumismaksu sisältää ruokailun.
10.12.2017 Kannus, Koskenmaa, , KEAJ, järj. Keski-Pohjanmaan ajokoirayhdistys ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim.
5.12. Lappi Tomi, p. 050 3593308. Osm. 15,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät.
Ajokoirayhdistyksen mestaruuskoe.
16.12.2017 Ylivieska, , KEAJ, järj. Ylivieskan kennelseura ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 11.12. Pajander Toni, p.
050 3585866, toni.pajander@caverion.com. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.
7.1.2018 Nivala, , KEAJ, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Kumpumäki Arvo, ilm. viim. 31.12. Malila Reijo, p.
0405232943. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Maksu koepaikalla.
Osallistumismaksu sisältää ruokailun.
27.1.2018 Kaustinen, Jahtila, , KEAJ, järj. Kaustisen metsästysseura r.y., ylit. Korpela Seppo, ilm. viim. 22.1.
Mansikkamäki Janne, p. 040 5124087. Osm. 50,00€. Lisät. Voittajalle B-Bark tutka jos osallistujia >7.
3.2.2018 Perho, , KEAJ, järj. Perhon metsästysseura ry, ylit. Ylesmäki Jarkko, ilm. viim. 29.1. Anttila Tero, p. 040
1728600. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.

4.2.20187 Halsua, , KEAJ, järj. Halsuan metsästysseura r.y., ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 30.1. Korpela Seppo, p.
0400999315. Osm. 20,00€

17.2.2018 Nivala, , KEAJ, järj. Nivalan eränkävijät ry, ylit. Saartoala Tapani, ilm. viim. 10.2. Malila Reijo, p.
0405232943. Osm. 30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Maksu koepaikalla.
Osallistumismaksu sisältää ruokailun